Aanmelding donateur

Iedereen die Stichting Transman een warm hart toedraagt, kan donateur worden. Met uw bijdrage steunt u onze organisatie en maakt u onze activiteiten mede mogelijk.

De jaarlijkse contributie bedraagt minimaal € 17,50 voor individuele donateurs en € 35,00 voor organisaties. Het donateurschap wordt elk jaar automatisch verlengd, tenzij u voor 1 december van het lopende jaar opzegt. Opzeggen kan alleen schriftelijk, per brief of per e-mail.

Ja, ik word ook donateur van Stichting Transman!!

# Als u het niet eens bent met een afschrijving door Stichting Transman, dan kunt u het bedrag binnen 30 dagen na afschrijving -zonder opgaaf van reden- terugvorderen.

Advertenties