Stichting Transman vaart nieuwe koers

Begin vorig jaar nam een nieuw bestuur het stokje over. Enthousiast en voortvarend gingen zij aan de slag. Nu Stichting Transman weer opgebouwd is en de banden met andere organisaties aangetrokken zijn, heeft het bestuur zich dit jaar beraad over de meerwaarde van de organisatie. Die is duidelijk: onze unieke activiteiten, zoals het jaarlijkse weekend voor transmannen en partners.

Actief

Na het aantreden van het nieuwe bestuur in 2018 was het al snel duidelijk dat er een nieuwe, frisse wind waaide. In juni hebben we met meer dan 40 mannen (in alle privacy) gezwommen in Utrecht en in september was er het zeer geslaagde WKND 4.0, het weekend voor transmannen en hun partners.

Bestuurswissel

Daarna werd het weer even stil. Dat had alles te maken met een ongelukkige samenloop van persoonlijke omstandigheden bij ieder van de bestuursleden. Dit jaar hebben Devon Waijers en Edwin Nieudorp zich om gezondheidsredenen moeten terugtrekken als bestuursleden.

Gelukkig zijn er alweer nieuwe bestuursleden gevonden die het stokje overnemen: Eus van der Grift en Alex van der Pol. Samen met Jochem Verdonk maken zij het bestuur weer tot een driekoppig team, dat slagvaardig door kan gaan.

Stichting Transman is te bereiken op:
Laan van Vollenhove 1843, 3706 GL Zeist
Telefoon: 06 83 39 34 82
E-mail: stichtingtransman@gmail.com
stichtingtransman.wordpress.com

Activiteiten

Dit jaar heeft het bestuur zich bezonnen op de positie van Stichting Transman. Wij willen graag aansluiten bij wat er al bestaat. Belangrijke taken als belangenbehartiging en voorlichting laten we daarom over aan anderen.

Stichting Transman zal zich de komende jaren toeleggen op onze specialiteit: het organiseren van unieke en soms eigenzinnige activiteiten voor transmannen en hun partners, zoals het jaarlijkse weekend voor transmannen en partners.

Ook willen we graag inspelen op wensen vanuit de achterban. Als transmannen en/of hun partners behoefte hebben aan een bepaalde activiteit, dan kunnen ze bij ons aankloppen. Samen kunnen we dan bekijken hoe we dit mogelijk kunnen maken!

Toen & nu

Toen Stichting Transman in 2010 werd opgericht, stond de belangenbehartiging voor transgenders nog in de kinderschoenen. De aandacht was destijds nog vooral gericht op transvrouwen, en er was relatief weinig oog voor de speciale vragen en noden van transmannen. Daarom was Stichting Transman in de beginjaren breed actief met belangenbehartiging, voorlichting en ontmoeting.

In nog geen 10 jaar tijd is er heel veel veranderd in “transgender-land”. Transgender Netwerk Nederland is uitgegroeid tot een volwassen organisatie, die krachtig de belangen van transgenders behartigt. Transvisie heeft zich ontwikkeld tot een professionele patiëntenorganisatie, die goede voorlichting geeft. Stichting Transman heeft in dit veld een eigen plek met activiteiten, zoals het WKND 4.0 en andere activiteiten.

Kortom, op naar nieuwe activiteiten, waar we velen van jullie (terug) hopen te zien!

Advertenties

WKND 4.0: “een warm bad, een gevoel van thuiskomen”

In september vorig jaar, alweer een tijdje geleden, organiseerde Stichting Transman het vernieuwde weekend voor transmannen en hun partners. Met 23 mensen, onder wie 3 partners, was het een gezellige groep. “Ik vond het een fantastisch weekend!”

Het programma van het weekend was bewust licht en gevarieerd opgezet, zodat er voor ieder wat wils was. Er waren grappige, serieuze, gezellige, sportieve en hilarische workshops.

“Ik heb me thuis gevoeld, verbonden en verbroederd, het weekend heeft me echt deugd gedaan.”

Vrijdagavond was er geen programma. Iedereen kwam aan, zocht een bed uit en had alle gelegenheid om zich te installeren en het grote terrein te verkennen.

“De groep was geweldig, gevarieerd in leeftijd en wat culturele achtergronden betreft, een mooie grote groep ook waardoor iedereen wel aansluiting vond.”

De zaterdagochtend begon met een workhop in spelvorm, waarbij we elkaar wat beter leerden kennen. Er was een menshoge blokkentoren, waar ieder steeds een blokje uit moest halen en weer bovenop de toren moest leggen. Ondertussen kregen we een grappige opdracht of een vraag. Bij de vragen kwamen ook zwaardere onderwerpen aan bod. Het was steeds aan de individuele deelnemer om te bepalen hoe diep die erop in wilde gaan.

“Ik zou een transmannenweekend absoluut aanbevelen aan Transmannen.” “Omdat de activiteiten leuk en leerzaam tegelijk waren.”

‘s Middags werden de deelnemers in twee groepen verdeeld: de ene groep deed eerst workshop A en dan B, en de andere groep deed eerst B en dan A.
In de ene workshop hebben de transmannen met elkaar gesproken over (trans)man-zijn in deze samenleving. Welke verwachtingen heeft de wereld (en de genderteams) van transmannen? Hoe gaat de wereld om met mannen en met vrouwen? Wat is er veranderd tijdens en na je transitie? En wat zijn de gevolgen voor onze eventuele partners? Wat kunnen we zelf doen om ons zekerder te voelen in onze rol als nieuwe (trans)man? En hoe gaan we om met de botte vragen die we soms krijgen? (Klik hier voor een verslag van deze workshop.)
In de andere workshop konden de deelnemers creatief aan de slag. De opdracht was om een zelfportret te maken. Dat kon met allerlei materialen: er lagen allerlei tekenmaterialen, maar ook touwtjes, plakband en takjes, dennenappels, etc van buiten. De resultaten waren bijzonder divers en allemaal indrukwekkend. De nabespreking leidde tot onverwacht diepe gesprekken.

“Zo’n weekend is niet alleen leuk en gezellig. Het geeft je het besef dat je er mag zijn.”

De partners hadden deze middag een eigen workshop, waarin ze met elkaar spraken hoe het is om “partner van” een transman te zijn. Ze hebben gesproken over wat de transitie van je partner met je eigen identiteit doet. En ook over de impact van een relatie met een geliefde die een transitie ondergaat.

“Ik heb erg veel waardering voor jullie initiatief om dit weekend ook voor partners open te stellen. Uit ervaring weet ik dat (vooral pre-transitie) partners zich niet altijd gehoord en gezien voelen en behoefte hebben aan ontmoeting, herkenning en het uitwisselen van ervaringen met andere partners en stellen. Dit vergroot het begrip en de acceptatie.”

Zondagochtend kon iedereen kiezen tussen twee workshops: de actievelingen konden zich in het zweet werken met een sportieve workshop. Een sportdocent gaf uitleg over oefeningen die mensen thuis kunnen doen, en hoe ze die het beste kunnen uitvoeren.
Degenen die de dag liever wat rustiger wilden beginnen, konden aanschuiven bij een zangworkshop. Na een korte stemopwarming hebben de deelnemers eenvoudige liedjes en canons gezongen. Het plezier van het zingen stond voorop.

“Het is zo bevrijdend om je nieuwe stem te kunnen gebruiken op een manier die versterkend werkt voor je eigenwaarde. Om uit te kunnen testen wat je nieuwe grenzen ook op dit vlak zijn.”

Het weekend werd afgesloten met een sportief teamspel: “watjes-voetbal”. Twee teams moesten op hun knieën, gewapend met rietjes in hun mond, proberen de wattenprop in het doel van het andere team proberen te blazen. Het was een absoluut hilarisch einde van een fantastisch weekend!

“Super georganiseerd, overal was aan gedacht, met zeer veel oog en en zorg voor het individu.”

Bij de organisatie van het WKND 4.0 was er veel aandacht voor de toegankelijkheid voor alle deelnemers. De locatie was vanzelfsprekend rolstoeltoegankelijkheid en had ook toegankelijk sanitair. Ook was er een speciale “ontprikkelruimte” voor mensen die even alleen wilden zijn om bij te komen van alle indrukken. Hier is dankbaar gebruik van gemaakt.
Bij de aanmelding konden deelnemers aangeven wat zij nodig hebben, qua dieet en andere dingen. Vooraf is iedereen die hier iets had ingevuld, persoonlijk benaderd voor nadere info. Deze aanpak is zeer gewaardeerd door de deelnemers.

“Dit was één van de weinige keren dat ik zo een lange activiteit goed ben doorgekomen. […] Heel erg bedankt voor deze ervaring van een weekend waar ik niet volledig uitgeput / overprikkeld van werd. Het is heel fijn te weten dat dat mogelijk is, als er rekening mee wordt gehouden dat potjes van mensen anders vol geraken.”

Nieuw transmannenweekend WKND 4.0 in september

In september 2018 organiseert Stichting Transman traditioneel een weekend voor transmannen en hun partners. WKND 4.0 is het vernieuwde weekend, met een luchtig programma en volop ruimte voor onderlinge ontmoeting en gezelligheid. Kom ook!

WKND 4.0 vindt plaats van vrijdagavond 21 t/m zondagmiddag 23 september 2018 in het bosrijke Stroe. Het programma bestaat uit allerlei workshops, waarin we op een speelse, artistieke en sportieve manier bezig gaan met “leven als transgender” in de ruimste zin van het woord. Onderlinge ontmoeting staat tijdens het weekend voorop.

Voor wie?
WKND 4.0 is voor alle mensen, vanaf 18 jaar, in het transmannelijke spectrum (dus geboren met een vrouwelijk lichaam), in alle fases van een eventuele sociale transitie en/of medische behandeling. Het weekend is nadrukkelijk ook voor partners van transmannen.

Toegankelijkheid
We vinden het belangrijk dat iedereen die dat wil, ook kán deelnemen aan WKND 4.0. De locatie is rolstoeltoegankelijk, inclusief aangepast sanitair. Specifieke wensen kunnen deelnemers bij hun aanmelding aangeven.

Respect
We gaan ervan uit dat onze deelnemers respect hebben voor elkaar, ongeacht eventuele verschillen in culturele achtergrond, levensovertuiging, sociale status, lichaamsverschijning, seksuele voorkeur, en natuurlijk genderidentiteit.

Wat kost het?
De deelnemersbijdrage voor WKND 4.0 is € 100,00 voor donateurs en € 117,50 voor mensen die geen donateurs zijn.
Tot 15 juli 2018 geldt een early-birdkorting: donateurs betalen slechts € 85,00 en niet-donateurs € 102,50.

WKND 4.0?
Na het Transerig Weekend (2009 en 2010), het Transmannenweekend (2012 t/m 2014), het Trans & Bloot Weekend (2015 t/m 2017) was het hoog tijd voor het herstellen van de jaarlijkse traditie met een weekend voor transmannen en hun partners. WKND 4.0 dus!

Meer info en aanmelden
Meer weten over WKND 4.0? Kijk dan in onze agenda. Daar vind je ook het aanmeldformulier, waarmee je je kunt opgeven. (Door een technisch probleem is het online aanmeldingsformulier tijdelijk onbereikbaar. Hier wordt aangewerkt. In de tussentijd vallen we terug op het Word-document in de link.)

Logo Trut Fonds

Zwemmen Stichting Transman overweldigend succes!

“Het is geweldig om weer te kunnen zwemmen”

Een onverwacht groot aantal deelnemers had zich aangemeld voor het besloten zwemmen voor transmannen. De reacties na het zwemmen zijn unaniem zeer positief. “Ik vond het erg fijn om te zien dat iedereen andere lichamen had en elkaar bij goede pronouns aansprak, het ging zo vanzelfsprekend. En er was geen schaamte of ongemakkelijkheid.“

plonsfoto2Zwemmen is voor veel transgenders niet vanzelfsprekend. Voor en tijdens een transitie niet, maar ook na een transitie niet: velen zijn toch bang voor starende blikken of ongemakkelijke vragen, als ze met hun zichtbare littekens naar een zwembad gaan. Daarom had Stichting Transman zwembad De Kwakel in Utrecht afgehuurd. En dat bleek een schot in de roos!

Meer dan 40 transmannen hebben zich een avond lang vermaakt in het recreatiebad. Een paar ballen braken het ijs, en de groep verspreidde zich al snel over het hele zwembad: bij de glijbaan, in het bubbelbad, naar het buitenbad en door de stroomversnelling. Ook waren er overal pratende groepjes te zien. Zoals altijd werden er borstkassen vergeleken, ervaringen uitgewisseld, etc.

Het personeel van het zwembad verdient ook een pluim. Ze sloten uit zichzelf de blindering van de ramen die uitzicht boden op de kantine, waar een ander feest aan de gang was. We hadden dus volledige privacy! En dat hebben de zwemmers gewaardeerd: “Het was echt een veilige plek”.

Deelnemers konden in de zwemkleding komen, waarin zij zichzelf het prettigst voelden. We hebben alle soorten combinaties voorbij zien komen: zwembroek met een t-shirt, met een binder, met een topje, met ducttape en natuurlijk met blote borstkas. Bijzonder was dat dit laatste ook werd gedaan door jongens die nog voor de borstoperatie zitten.

Veel te snel was de avond alweer ten einde. Meest gehoorde wens: vaker en langer zwemmen!

overzichtsfoto

Het COC's Bob Angelo Fonds ondersteunt kleinschalige initiatieven die gericht zijn op de acceptatie van LHBT's, vóór en door LHBT's. Steun het fonds om ontmoeting mogelijk te maken.

2 juni 2018: Zwemmen in Utrecht

Op zaterdag 2 juni organiseren we weer een sportieve activiteit. We gaan zwemmen in Utrecht. We hebben speciaal voor jullie het recreatiebad afgehuurd, dus aan privacy geen gebrek.

Deze activiteit is alleen voor mensen geboren in een vrouwenlichaam, die zich hierin niet helemaal of helemaal niet in thuisvoelen, in alle stadia van een eventuele (sociale en/of medische) transitie. (Transmannen, transjongens, transmaculiene mensen, etc, etc.) Het maakt ons niet uit of je wel of niet bezig bent met een medische behandeling, en ook niet of je wel of geen operaties hebt gehad. Omwille van onze privacy zijn anderen dit keer niet welkom.

Je kunt in alle zwemkleding komen waarin jij je prettig voelt. Dat kan een zwembroek zijn, een badpak, een zwembroek met binder, een badpak met T-shirt of wat dan ook. We vinden het belangrijk dat het kleding is waarin jij je prettig voelt!

Datum: Zaterdag 2 juni 2018
Tijd: 19.00 – 21.00 uur
Plaats: Zwembad De Kwakel, Paranadreef 10, Utrecht
Prijs: € 10,00 (donateurs), € 12,50 (niet-donateurs)
Toegankelijkheid: wensen m.b.t. toegankelijkheid kun je bij je aanmelding doorgeven. We doen ons best om je waar mogelijk te faciliteren, maar kunnen niet op voorhand garanties geven.

Aanmeldingen gesloten

Wegens de overweldigende belangstelling voor het zwemmen is het maximum aantal deelnemers bereikt en hebben we de aanmeldingen gesloten.

 

Het COC's Bob Angelo Fonds ondersteunt kleinschalige initiatieven die gericht zijn op de acceptatie van LHBT's, vóór en door LHBT's. Steun het fonds om ontmoeting mogelijk te maken.

VERGOEDING TESTOSTERON 2016

Niet alle vormen van testosteron worden volledig vergoed. Volgens de basisverzekering wordt testosterongel volledig vergoed. Voor Sustanon en Nebido geldt dat er een deel zelf betaald dient te worden in de vorm van een eigen bijdrage.

Deze eigen bijdrage werkt als volgt:
Voor 2016 is het verplicht eigen risico vastgesteld op €385,-, dus de eerste €385,- aan zorgkosten zal zelf betaald moet worden. Dit is het verplichte eigen risico. Iedereen betaalt binnen dit bedrag wat hij of zij verbruikt. Medicijnkosten vallen hier ook binnen. Als iemand weinig zorgkosten heeft, betaalt diegene dus alle kosten zelf, bijvoorbeeld een bedrag van €200,-. Maakt iemand meer kosten dan €385,-, dan betaalt hij of zij toch altijd maximaal €385,- euro. Dit heeft de overheid zo besloten in verband met de solidariteit van het zorgstelsel.

Voor medicijnen is er echter een regeling dat van een bepaalde geneesmiddelengroep, in dit geval testosteron, één middel volledig vergoed wordt. Duurdere middelen of middelen die volgens het College voor Zorgverzekeringen niet standaard in het GVS (Geneesmiddelen Vergoeding Systeem) als eerste keus worden gezien, kan een eigen bijdrage voor worden gevraagd. Deze eigen bijdrage dient zelf betaald te worden en komt bovenop het bedrag van het eigen risico. Hierdoor kunnen de kosten aardig oplopen, aangezien het eigen risico én de eigen bijdrage betaald dient te worden, ieder jaar weer.

Vanwege deze eigen bijdragen hebben we een overzicht gemaakt van de zorgverzekeringen in Nederland. Per verzekeraar hebben wij aangegeven of zij in hun aanvullende verzekeringen een regeling hebben om deze eigen bijdrage wel, niet of deels te vergoeden. We moeten er uitdrukkelijk bij zeggen dat iedereen voor zich moet bepalen welke verzekering het gunstigst is. Vergoeding door de verzekering van de eigen bijdrage betekent in veel gevallen ook een stuk meer premie betalen. Er is daarnaast ook meer in de zorg dan alleen medicijnen. Let bijvoorbeeld ook op of er fysiotherapie nodig is, of er vrije artsenkeuze en ziekenhuiskeuze is, etc. In deze link staan de kosten van de verschillende soorten testosteron. Deze kosten zijn nog exclusief de gemiddeld €6,- afleverkosten van de apotheek. We hebben in deze tabel voor Androgel gekozen, qua kosten verschillen de prijzen van de verschillende soorten gel namelijk weinig.

VERGOEDING TESTOSTERON 2015

Niet alle vormen van testosteron worden volledig vergoed. Volgens de basisverzekering wordt testosterongel volledig vergoed. Voor Sustanon en Nebido geldt dat er een deel zelf betaald dient te worden in de vorm van een eigen bijdrage.

Deze eigen bijdrage werkt als volgt:
Voor 2015 is de eigen bijdrage vast gesteld op €375,-, dus de eerste €375,- aan zorgkosten zal zelf betaald moet worden. Dit is het verplichte eigen risico. Iedereen betaalt binnen dit bedrag wat hij of zij verbruikt. Medicijnkosten vallen hier ook binnen. Als iemand weinig zorgkosten heeft, betaalt diegene dus alle kosten zelf, bijvoorbeeld een bedrag van €200,-. Maakt iemand meer kosten dan €375,-, dan betaalt hij of zij toch altijd maximaal €375,- euro. Dit heeft de overheid zo besloten in verband met de solidariteit van het zorgstelsel.

Voor medicijnen is er echter een regeling dat van een bepaalde geneesmiddelengroep, in dit geval testosteron, één middel volledig vergoed wordt. Duurdere middelen of middelen die volgens het College voor Zorgverzekeringen niet standaard in het GVS (Geneesmiddelen Vergoeding Systeem) als eerste keus worden gezien, kan een eigen bijdrage voor worden gevraagd. Deze eigen bijdrage dient zelf betaald te worden en komt bovenop het bedrag van het eigen risico. Hierdoor kunnen de kosten aardig oplopen, aangezien het eigen risico én de eigen bijdrage betaald dient te worden, ieder jaar weer.

Vanwege deze eigen bijdragen hebben we een overzicht gemaakt van de zorgverzekeringen in Nederland. Per verzekeraar hebben wij aangegeven of zij in hun aanvullende verzekeringen een regeling hebben om deze eigen bijdrage wel, niet of deels te vergoeden. We moeten er uitdrukkelijk bij zeggen dat iedereen voor zich moet bepalen welke verzekering het gunstigst is. Vergoeding door de verzekering van de eigen bijdrage betekent in veel gevallen ook een stuk meer premie betalen. Er is daarnaast ook meer in de zorg dan alleen medicijnen. Let bijvoorbeeld ook op of er fysiotherapie nodig is, of er vrije artsenkeuze en ziekenhuiskeuze is, etc. In de onderstaande tabel staan de kosten van de verschillende soorten testosteron. Deze kosten zijn nog exclusief de gemiddeld €6,- afleverkosten van de apotheek. We hebben in deze tabel voor Androgel gekozen, qua kosten verschillen de prijzen van de verschillende soorten gel namelijk weinig.

Overzicht kosten Testosteron 2015

In de bijgevoegde tabel Overzicht vergoedingen eigen bijdrage 2015 staat het overzicht van de verzekeraars en hun vergoedingen voor eigen bijdrage in de aanvullende verzekeringen.

21 februari: Boulderen in Eindhoven

Vrijdag 21 februari gaan we in Eindhoven bouderen. Boulderen is een manier van klimmen. Tegen een kunstmatig gebouwde muur gaan we omhoog. Er zullen begeleiders bij zijn, die ons zullen helpen om zo hoog mogelijk te komen.

Het zal starten om 20.00 uur en zal tot ongeveer 22.00 duren.

De kosten zijn 7.50 euro voor niet-donateurs en 5 euro voor donateurs.

Graag even aanmelden via stichtingtransman@gmail.com.

Hopelijk tot 21 februari!