Stichting Transman maakt doorstart!

Als een feniks herrijst Stichting Transman. Een voltallig nieuw bestuur is dit jaar fris aan de slag gegaan. Nieuwe activiteiten staan in de planning. Het kan niet missen: Stichting Transman begint weer te bruisen als vanouds.

In februari maakte het nieuwe bestuur al bekend dat Stichting Transman zou doorgaan, in tegenstelling tot eerdere berichten. De eerste maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de doorstart.

Nu de overdracht van oud naar nieuw bestuur afgerond is, wil het nieuwe bestuur zich graag voorstellen: oprichter Jochem Verdonk (voorzitter), en oudgedienden Edwin Nieudorp (penningmeester) en Devon Waijers (secretaris) vormen het nieuwe bestuur. Drie ervaren bestuurders, die de stichting een warm hart toedragen.

Hun missie: wederopbouw van Stichting Transman, tot de krachtige organisatie voor transmannen en hun partners, die deze voorheen is geweest.

De eerste resultaten van hun inzet zijn al zichtbaar, want de activiteiten voor dit jaar staan alweer in de steigers. Op veler verzoek kan er op 2 juni a.s. weer (in alle privacy) gezwommen worden en in het najaar volgt een weekend voor transmannen en partners. Meer info leest u op: stichtingtransman.wordpress.com/agenda

Verder zal het nieuwe bestuur de komende periode ook opnieuw kennis maken met andere organisaties voor transgenders. Want het nieuwe bestuur houdt de jarenlange traditie van samenwerking graag in ere. Samen staan we immers sterker.

Stichting Transman is te bereiken op:
Oosterweg 14, 1619 AC Andijk
Telefoon: 06 51 48 03 46
E-mail: stichtingtransman@gmail.com

Advertenties

Laat geen geld liggen!

De aftrek van zorgkosten over het jaar 2017

Leven met een handicap of ziekte brengt kosten met zich mee. Kosten voor medische zorg, hulpmiddelen, aanpassingen, extra kleding, reiskosten, dieetvoeding en nog veel meer. Komen die kosten voor uw eigen rekening? Dan kunt u een deel ervan terugkrijgen via de aangifte inkomstenbelasting. Maak er gebruik van! Doe aangifte!

Op deze pagina vindt u een korte introductie op deze aftrek, in zes vragen en antwoorden. Wilt u meer weten? Ga naar Meerkosten.nl, onderdeel Belastingvoordeel voor uitgebreide, gedetailleerde informatie over alle onderdelen van de aftrek.

Dit artikel gaat over de aangifte over het belastingjaar 2017. U doet deze aangifte in het voorjaar van 2018. U kunt aangifte doen tussen 1 maart en 1 mei 2018. Lukt het niet om alle gegevens vóór 1 mei op een rijtje te krijgen? Vraag dan uitstel tot 1 september. U hoeft alleen even te bellen met de Belastingtelefoon 0800-0543. Bent u fiscale partners en wilt u allebei uitstel, dan moet u allebei bellen.

Wat moet ik doen om dit voordeel naar me toe te halen?

Doe aangifte inkomstenbelasting. Ga naar Belastingdienst.nl, log in op Mijn Belastingdient en open de online Aangifte 2017. U kunt inloggen met uw DigiD. Hebt u nog geen DigiD? Ga naar DigiD.nl en vraag ‘m aan.

In de online aangifte vindt u de aftrek van zorgkosten in de aangifte onder het kopje ‘Uitgaven’.

belastingaangifte

Doet u toch liever aangifte op papier, bel dan met de Belastingtelefoon (0800-0543) en vraag om een P-biljet (voor particulieren) over het belastingjaar 2017. De indeling en de benamingen van de verschillende aftrekposten zijn in de online aangifte soms anders dan in de Toelichting bij het P-biljet. Toch zult u de verschillende posten gemakkelijk herkennen. De regels voor de aftrek zijn hetzelfde.

Ik betaal nooit belasting. Heeft het dan nut om aangifte te doen?

U betaalt wel degelijk belasting, al draagt u het niet zelf af. Ook als het gaat om minimumuitkeringen, zoals Wajong of de bijstand. De uitkeringsinstantie houdt namelijk elke maand een flink bedrag aan belastinggeld in. Kijk maar op uw loonstrookje, onder het kopje ‘Loonheffing’. Een deel daarvan kunt u terugvragen bij de Belastingdienst, als u recht hebt op persoonsgebonden aftrek. Bijvoorbeeld voor specifieke zorgkosten.

Zelfs als uw inkomen zo laag is dat u inderdaad helemaal geen belasting hoeft te betalen, kunt u toch belastinggeld terugkrijgen vanwege aftrekbare zorgkosten. Dat komt door de Tegemoetkomingsregeling. Dat is in feite een soort ‘negatieve belasting’: u krijgt geld terug dat u nooit hebt afgedragen. Als u zorgkosten hebt opgevoerd bij uw belastingaangifte en u voldoet aan de voorwaarden voor deze regeling, dan krijgt u daarover vanzelf bericht van de Belastingdienst.

Welke kosten kan ik aftrekken?

Voor de aftrek van zorgkosten geldt een aantal algemene voorwaarden en een aantal beperkingen. De belangrijkste regel is dat het moet gaan om kosten die u zelf draagt. U kunt deze kosten betaald hebben voor uzelf, voor uw fiscale partner, voor kinderen tot 27 jaar (ongeacht waar ze wonen) of voor gehandicapte of chronisch zieke personen van 27 jaar en ouder die bij u in huis wonen en die u intensief verzorgt. U moet de kosten bovendien in 2017 betaald hebben. Verder gelden er per onderdeel van de aftrek soms gedetailleerde regels, die erg ingewikkeld zijn.

Als u een vergoeding hebt gekregen (of als u die had kunnen krijgen), dan kunt u de uitgaven niet ook nog eens aftrekken. Zorgpremies en het eigen risico zijn niet aftrekbaar. Ook kosten die vallen onder de dekking van de basisverzekering zijn niet aftrekbaar. Eigen bijdragen voor zorg zijn dat ook niet.

Toch blijven er vaak nog genoeg kosten over, die u wel kunt aftrekken. Het gaat om de volgende onderdelen.

Geneeskundige hulp

Kosten voor medische en paramedische zorg, inclusief tandartskosten. Hieronder vallen ook medische behandelingen in het buitenland die uw verzekeraar niet vergoedt. Het moet altijd gaan om behandelingen door artsen of paramedici die werken volgens de in Nederland geldende medische standaarden. Onder paramedische zorg vallen ook uitgaven voor particuliere verpleging zonder indicatie of naast de indicatie (als de indicatie niet toereikend was). Denk bijvoorbeeld aan kosten voor verplegend personeel dat meegaat met een bewonersvakantie voor mensen die in een Wlz-instelling wonen.

Bijv. Kosten voor het genderteam, psycholoog, chirurg, etc. en kosten voor (medische) ingrepen die niet vergoed worden, zoals heupliposuctie, correcties en penisprothese.

Reiskosten voor ziekenbezoek

Voor bezoek aan een (voormalige) huisgenoot die minstens 10 km verderop verpleegd wordt. Reisde u per openbaar vervoer of met een taxi, dan zijn de kosten volledig aftrekbaar. Nam u de auto, dan geldt een standaardtarief van € 0,19 per kilometer.

Medicijnen op doktersvoorschrift

Het gaat om geneesmiddelen en verbandmiddelen, op voorschrift van een erkende arts. Ook uitgaven voor homeopathische medicijnen zijn aftrekbaar, maar alleen als ze door een erkende arts zijn voorgeschreven.

Bijv. De eigen bijdrage voor hormonen, hormoonremmers en alle verbandmiddelen en (pijn)medicatie die zijn voorgeschreven rondom een operatie.

Hulpmiddelen

Denk aan steunzolen, elastische kousen en prothesen (waaronder ook bruggen die een tandarts aanbrengt), aanpassingen aan een auto, fiets of ander vervoermiddel. Niet aftrekbaar zijn de uitgaven voor brillen, contactlenzen, eenvoudige loophulpmiddelen (stokken, krukken en rollators), rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen.

Bijv. Binders en penis- en erectieprothesen.

Vervoerskosten door ziekte of beperking

Deze post bestaat uit twee onderdelen.

  1. Vervoerskosten voor bezoeken aan artsen of andere (para)medische behandelaars. Psychiaters vallen daar bijvoorbeeld ook onder.
    In een aantal gevallen kunt u van uw zorgverzekeraar een vergoeding krijgen voor zittend ziekenvervoer. Dat is het geval bij nierdialyse, chemotherapie en radiotherapie, als u zich alleen in een rolstoel kunt verplaatsen of als u alleen met een begeleider kunt reizen omdat u slecht ziet. Krijgt u zo’n vergoeding, dan betaalt u een wettelijke eigen bijdrage van € 100 per jaar. Die eigen bijdrage is niet aftrekbaar. Reist u met uw eigen auto, dan krijgt u van uw zorgverzekeraar een maximale vergoeding van € 0,28 per kilometer. Is dit bedrag niet toereikend voor uw type auto, dan kunt u de meerkosten aftrekken.
    Krijgt u geen vergoeding voor het vervoer van en naar uw medische behandelingen of therapieën? Dan zijn de kosten die u hiervoor maakt volledig aftrekbaar. Reist u per auto, dan kunt u uitgaan van de kilometerprijs voor uw type auto (inclusief afschrijving, onderhoud, wegenbelasting, verzekeringen en brandstof) uit de rekenmodule autokosten van de ANWB.Bijv. Reiskosten (incl. parkeerkosten) voor bezoeken aan genderteam, psycholoog, chirurg, etc.
  2. In principe zijn ook de meerkosten voor leefvervoer aftrekbaar, maar in de praktijk is dat lastig.
    Er geldt een zogenoemde vergelijkingsmaatstaf. U moet gedetailleerd aantonen dat u meer kosten maakt voor uw privévervoer dan iemand die voor het overige (inkomen, gezinssamenstelling) in een vergelijkbare situatie verkeert als u. Bovendien moet u aantonen dat deze meerkosten ontstaan door uw handicap of ziekte en niet bijvoorbeeld door een hobby of veelvuldig familiebezoek.

Dieet op voorschrift van een dokter of diëtist

U kunt alleen dieetkosten opvoeren zoals die genoemd worden in de tabel van de Belastingdienst. En alleen als u dit dieet volgt op voorschrift van een arts of een erkende diëtist. U moet hiervoor over een ondertekende dieetverklaring beschikken. U vindt de tabel in de online aangifte, onder het vraagtekentje bij dit onderdeel.

Extra uitgaven voor kleding en beddengoed

Kunt u de meerkosten voor kleding en beddengoed niet aantonen, maar blijkt ‘uit algemene kennis’ dat uw ziekte of beperking zulke extra kosten met zich meebrengt, dan mag u € 300 aftrekken.

Kunt u aantonen dat u vanwege ziekte of handicap per jaar meer dan € 600 extra kosten maakt voor kleding en beddengoed (duurder in de aanschaf, kosten voor het laten vermaken, extra slijtage, kosten voor extra wasbeurten), dan mag u € 750 aftrekken.

De bedragen gelden per persoon. Het moet bij deze aftrek gaan om u zelf of om uw huisgenoten. U kunt dus (in tegenstelling tot de andere onderdelen van de aftrek van zorgkosten) geen extra uitgaven voor kleding en beddengoed opvoeren voor kinderen die niet bij u thuis wonen.

Bijv. Kosten voor een volledig nieuwe garderobe omdat je je anders gaat kleden, kosten voor beddengoed in het jaar dat je geopereerd wordt.

Afschrijvingen op uitgaven van vóór 2014

Kosten voor rolstoelen, scootmobielen en woningaanpassingen zijn niet meer aftrekbaar. Er geldt één uitzondering. Hebt u deze hulpmiddelen of aanpassingen vóór 2014 aangeschaft, schrijft u ze af en had u die afschrijving ook al over het jaar 2013 afgetrokken, dan mag u ook de afschrijving over het jaar 2017 nog aftrekken.

Uitgaven voor extra gezinshulp

Het gaat bij deze post om de kosten voor particuliere huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning die u inhuurt vanwege uw handicap of ziekte. Er zijn twee mogelijkheden.

  1. U hebt geen Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning. In dat geval kunt u alle kosten meetellen.
  2. U hebt wel een Wmo-indicatie voor huishoudelijke hulp of persoonlijke ondersteuning, maar die indicatie is niet toereikend. U regelt daarom op eigen kosten extra hulp. In dat geval kunt u alleen de kosten meetellen die boven de indicatie uitgaan. De eigen bijdrage die u betaalt voor de geïndiceerde hulp kunt u niet meetellen.

Er geldt voor de aftrek van gezinshulp een extra drempelbedrag, afhankelijk van uw inkomen. Alleen uitgaven boven deze drempel zijn aftrekbaar. Maakt u gebruik van extra gezinshulp, dan berekent de online aangifte automatisch deze extra drempel.

Bijv. Als extra (gezins)hulp rondom de tijd van je operatie(s).

Dat is heel wat. Kan ik al die kosten aftrekken?

Helaas niet. Er geldt een drempel. Alleen als u in totaal meer zorgkosten hebt dan de drempel, mag u de kosten boven de drempel aftrekken. De drempel is afhankelijk van uw inkomen. De online aangifte berekent uw drempel automatisch, op basis van de gegevens die u eerder hebt ingevuld.

Zul je net zien dat ik die drempel niet haal…

U haalt de drempel vaak gemakkelijker dan u denkt. Want hebt u een laag inkomen, dan mag u een aantal specifieke zorgkosten verhogen met een vast percentage. De grens hiervoor ligt bij een (gezamenlijk) inkomen van niet meer dan € 34.130. Gebruikt u de online aangifte, dan berekent het programma automatisch de verhoging. De verhoging telt mee om de drempel te halen.

Is het verstandig om deskundige hulp in te schakelen?

Dat hoeft niet per se, maar vaak is het wel handig. Gelukkig zijn er veel organisaties die u kunnen helpen. Neem voor meer informatie contact op met uw gehandicaptenorganisatie, patiëntenvereniging, ouderenorganisatie, belastingwinkel of vakbond. Neem eventueel dit artikel mee en attendeer degene die u helpt bij uw aangifte op de website Meerkosten.nl.

Tekst: Kees Dijkman. Specifieke voorbeelden: Stichting Transman.

Deze informatie wordt u aangeboden door Ieder(in). De tekst is met de meeste zorgvuldigheid samengesteld, maar u kunt er geen rechten aan ontlenen. Bij het schrijven van dit artikel was de definitieve online aangifte voor het jaar 2017 nog niet beschikbaar. De aangifte kan er daardoor op onderdelen iets anders uitzien dan hier beschreven. Voor meer informatie, kijk op www.meerkosten.nl.

Stichting Transman gaat door!

In tegenstelling tot eerdere berichten maakt Stichting Transman toch een doorstart. Op het laatste moment zijn nieuwe, enthousiaste bestuursleden gevonden die de fakkel overnemen. Op dit moment zijn het oude én nieuwe bestuur druk bezig met de overdracht.

In november kwam het bericht dat Stichting Transman zichzelf zou opheffen, omdat er te weinig mensen waren om als organisatie enige betekenis te kunnen hebben.

Voor een paar transmannen was dit bericht reden om op te staan en actie te ondernemen! Deze mannen zijn ervan overtuigd dat Stichting Transman nog altijd van grote betekenis kan zijn voor startende en gevorderde transmannen.

Op dit moment wordt achter de schermen hard gewerkt aan de overdracht van het oude bestuur naar het nieuwe bestuur. Ook deze transitie kost meer tijd en energie dan je in eerste instantie zou hopen.

Zodra de overdracht volledig is, stelt het nieuwe bestuur zich voor.

Stichting Transman stopt

Beste donateurs, (oud-) bestuursleden en anderen,

Helaas moeten wij u mededelen dat Stichting Transman per 31 december 2017 stopt als stichting. Wij als bestuur hebben geconstateerd dat er te weinig mankracht is om nog van betekenis te zijn. Er zijn, in de 7 jaar dat de stichting heeft bestaan, veel goede organisaties bijgekomen die zich o.a. inzetten voor transmannen.

In het verleden heeft de stichting mooie dingen kunnen doen voor transmannen en hun partners. Zoals de transmanweekenden en bijvoorbeeld het zwemmen en wandelen. Dit is mede mogelijk gemaakt door uw inzet en uw donaties. Wij willen u hiervoor dan ook hartelijk bedanken.

Met vriendelijke groet,

Het huidige bestuur,
Jake (voorzitter)
Mike (algemeen bestuurslid)
Henriëtte (algemeen bestuurslid)